UA-47628853-2
Merlinův      pohanský           zpěvník
                                                     Vytvořil TMJ © 2016
Inspirace: Taliesi - Jarní písen

Jarní píseň

/Země /Taliesi/akordy - kytara/

C G C Přichází jaro, přichází mezi lidi. kdo si co zaseje, to na podzim sklidí. Matka Země dává sílu stromu, probouzí život zrána v každém domu. Buďme silní jako naše stromy, Nejprve poznejme na své kořeny. Ref.: Ami G Am Pojďme lidé na oslavy jara, pamatujme na ty, co zima vzala. Pojďme lidé na oslavy jara, pamatujme na ty, co zima vzala. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro je mezi námi. Bohyně jara rozsévá květiny, každá je jiná jako jsme každý jiný. Koně běží, ptáci zpívají v každém dni jaro vítají. Na modrém nebi už je slunce víc. Cti život a ten bude tebe ctít. Ref.: Ami G Am Pojďme lidé na oslavy jara, pamatujme na ty, co zima vzala. Pojďme lidé na oslavy jara, pamatujme na ty, co zima vzala. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro, jaro, jaro, jaro. Hej jaro-o. Hej jaro-o. Hej jaro-o. Hej jaro, je mezi námi.