UA-47628853-2
Merlinův      pohanský           zpěvník
                                                     Vytvořil TMJ © 2016
Inspirace: Michal Cagánek - Každý neco hledá

Každý něco hledá

/Autorská tvorba/Michal Čagánek/akory - kytara/

D /:Každý něco hledá:/  C9                   víc štěstí, víc místa       G                /:rozevřít křídla:/                          D /:héja-héja-heja:/ hééé/ Každý má svůj poklad dobře ví, kde leží proč tak dlouho trvá /:odhodit závaží:/ Každý hledá pravdu přitom není skrytá každý den tě zdraví /:každý den tě vítá:/ /:Nána-nána-nana:/ nááá Pohlédni do zrcadla dlaň na srdce své polož tady sídlí pravda /:héja-héja-heja:/ hééé /:Dál zkoušej letět se zavřenými křídly jednou možná se to podaří pokud však letět chceš nyní potom svá křídla rozevři:/ /:Nána-nána-nana:/ nááá Uvolni sevření rozevři své paže vidíš, nic to není /:héja-héja-heja:/ hééé K čemu více místa k čemu více štěstí veškerý prostor plní tvá křídla blaženosti /:Nána-nána-nana:/ nááá K čemu více místa k čemu více štěstí veškerý prostor plní tvá křídla blaženosti