UA-47628853-2
Merlinův      pohanský           zpěvník
                                                     Vytvořil TMJ © 2016

Morena                                                         

/Bohové/Morena/Kristina Dubajová/

Morena, Bohyňa čiernej smrti, Čo ľudské city ako v mlyne drtí. V kotlíku miešaš túžby a viny, A my sa vo víre krútime s nimi. Vždy keď sa točíme v kotlíku premeny, Až na dne úplne nájdeme odmeny. Každému, kto sa Ti odváži Morena, pozrieť sa do očí, svet sa mu otočí. Pohľadom novým pozrieť sa treba, Nájdeme božský zdroj vo vnútri seba. Nebojme klesnúť a doktnúť sa dna, Vnesieme svetlo, kde najväčšia je tma. A tento kolobeh života a smrti, Morena každému s láskou v srdci krúti. Odprevádza duše za bránu večnosti, pozná jak to chodí, znosu sa narodí. Každému, kto sa Ti odváži Morena,p ozrieť sa do očí, svet sa mu otočí.