UA-47628853-2
Merlinův      pohanský           zpěvník
                                                     Vytvořil TMJ © 2016

Ó Lada                                                           

/Bohové/Vesna/Kristina Dubajová/

Ó Lada, Lada, ó Lada, Lada, milenka zmyselná a mladá. Otvor nám lono k vášnivému tvoreniu, Dovoľ nám s mužom posvätnému spojeniu, Nech láska tančí a telo vášnivé je, Nech slobodná som a divoko sa milujem, Nech divoká som a slobodne ťa milujem. Nech slobodná som a divoko sa milujem, Nech divoká som a slobodne ťa milujem.